Σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών - Όροι χρήσης e-wallet της COSMOTE Payments