Μετά το τερματισμό της βιντεοκλήσης, η εγγραφή μου έχει ολοκληρωθεί;