Έκανα τη βιντεοκλήση, αλλά δεν έχω ακόμα πρόσβαση στην εφαρμογή. Τι κάνω;