Η βιντεοκλήση τερματίστηκε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Χρειάζεται να επαναλάβω τη διαδικασία από την αρχή;