Γιατί είναι απαραίτητο να δώσω τα στοιχεία της ταυτότητάς μου και άλλα έγγραφα ταυτοποίησης;