Πραγματοποίησα μια ηλεκτρονική συναλλαγή αλλά ενδέχεται ο έμπορος να μην είναι αξιόπιστος. Τι πρέπει να κάνω;