Γιατί απορρίφθηκε η συναλλαγή (αγορά ή ανάληψη) με την payzy κάρτα;