Πότε εκτελείται μια πληρωμή λογαριασμού με κωδικό RF;