Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ολοκληρώσω πληρωμή μέσω RF;