Τα χρήματα που έχω αποταμιεύσει σε ένα piggy δεσμεύονται από τον ορισμό χρονικού/χρηματικού στόχου;