Πώς ακυρώνω ένα αίτημα για να λάβω ή να στείλω χρήματα στο Chat&Pay;