Πώς γίνεται η εξόφληση των οφειλών μεταξύ των μελών ενός split;