Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω με QR Code στην επιχείρηση που είμαι νόμιμος εκπρόσωπος;