Υπάρχει όριο στο ποσό που μπορώ πληρώσω ανά συναλλαγή, για να επωφεληθώ από την ενέργεια;