Τι πρέπει να κάνω αν δεν δέχεται το payzy τα βιομετρικά της συσκευής μου;