Γιατί βλέπω διαφορετικό αριθμό κάρτας στο απόκομμα του pos; Πώς τον εντοπίζω σε συσκευή Apple;