Τι προμήθεια χρεώνομαι κατά τη φόρτιση και πότε εμφανίζεται το ποσό στο λογαριασμό μου;