Ποιες πληρωμές εξαιρούνται από την συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια;