Τι πρέπει να κάνω για να επωφεληθώ από την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια;