Υπάρχει περιορισμός στις κρατήσεις που μπορώ να κάνω κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενέργειας;