Κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής Booking.com ή απευθείας μέσω της ιστοσελίδας Booking.com συμμετέχουν στην προσφορά;