Υπάρχει όριο στην επιβράβευση με coins στις συναλλαγές που γίνονται μέσω QR Code;