Υπάρχει περιορισμός στις αγορές που μπορώ να κάνω κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενέργειας;