Τι πρέπει να κάνω για να συμμετέχω στην ενέργεια και να κερδίσω εγώ 5€ και ο φίλος μου άλλα 5€;