Πότε θα αποδοθούν σε εμένα τα 5€ και στον φίλο μου τα άλλα 5€;