Ποιες συναλλαγές εξαιρούνται από την συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια;