Ποια είναι η διάρκεια της συγκεκριμένης ενέργειας;