Εάν ξεκινήσω την εγγραφή εντός της διάρκειας της ενέργειας και την ολοκληρώσω μετά το πέρας της, θα επωφεληθώ της προσφοράς;