Τι πρέπει να κάνω για να συμμετέχω στην ενέργεια και να κερδίσω εγώ 10€ και ο φίλος μου άλλα 10€;