Πότε θα αποδοθούν σε εμένα τα 10€ και στον φίλο μου τα άλλα 10€;