Γιατί παίρνει τόσο χρόνο να μου απαντήσουν για το αίτημα αμφισβήτησης συναλλαγής που έκανα;