Πότε θα μου αποδοθούν τα 10€ (1.000 Coins), από την ενέργεια;