Ποια βήματα χρειάζεται να ακολουθήσω για να εκδώσω φυσική payzy κάρτα αξίας 7€ αντί για 9€;