Ποιο είναι το κόστος της φυσικής κάρτας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας;