Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας και που μπορώ να τους βρω;