Πότε θα μου αποδοθούν τα 20€ από την εγγραφή του φίλου μου;