Ποιες αγορές εξαιρούνται από την προωθητική ενέργεια;