Πότε θα μου αποδοθούν τα 5€ από την εγγραφή του φίλου μου και τα 10€ από την 1η του συναλλαγή;