Τι πρέπει να κάνω για να συμμετέχω στην ενέργεια και να κερδίσω 15€;