Εάν δεν είμαι συνδρομητής What’s Up, της COSMOTE A.E., επωφελούμαι από την προωθητική ενέργεια;