Ποιες πληρωμές εξαιρούνται από την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια;