Ποιο είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορώ να επωφεληθώ από την προωθητική ενέργεια;