Πώς μπορώ να ενημερωθώ για εργασίες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της εφαρμογής και των υπηρεσιών που αυτή μου παρέχει;