Μπορώ να εγκαταστήσω το payzy και σε άλλη συσκευή;