Ανέβασα την ταυτότητα/το διαβατήριο μου αλλά δεν έγινε δεκτή/ό. Τι πρέπει να κάνω;