Ανέβασα την ταυτότητα αλλά δεν έγινε δεκτή. Τι πρέπει να κάνω;