Προσπάθησα να κάνω μια συναλλαγή, αλλά απέτυχε. Τι μπορώ να κάνω;