Πόσος χρόνος απαιτείται για την επίλυση ενός αιτήματος αμφισβήτησης;