Η κάρτα μου έχει υποστεί φθορά. Τι πρέπει να κάνω;